ANH NGOAN - KHÁCH HÀNG CÔNG TRÌNH THÂN THIẾT CÙNG DURASHIELD

Một trong những công trình anh sử dụng sản phẩm của Cty Huỳnh Gia Phát.

Cảm ơn anh đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua!